Prijava Apstrakta

NAPOMENA: Svi prijavljeni predavači, uključujući i učesnike sa ePosterima, moraju poslati sažetke. Sažeci moraju biti napisani po uputstvu najdalje do 20.02.2018. godine

IMPORTANT: All applyed Speakers must send us Abstract written by our Guidlines before 20th of February 2018.

Uputstvo za pisanje apstrakta / Abstract writing Guidelines