Registracija


Pozvani predavač / Invited SpeakerUčesnik sa prezentacijom / Participant with presentationUčesnik sa ePosterom / Participant with ePosterSlušalac (pasivni učesnik) / Passive participantMaldi otorinolaringolog sa oralnom prezentacijom / Young ENT physician with oral presentation


Saglasan sam da se moji podaci iz registracionog formulara koriste u svrhu obaveštavanja i informisanja vezano za naučnu deltnost.