RAAS 2018. Korisne informacije

Tehničku realizaciju 3. Simpozijuma rinologa Srbije u organizaciji Rinološko-alergološkog aktiva ORL sekcije SLD 2018. godine sa ponosom radi MEDAPP udruženje.

KONTAKTI
Predsednik udruženja,
dr Uglješa Grgurević
imejl: office@medapp.rs
Projekt menardžer,
Jelena Bauder
master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite
Kontakt telefon: +381 064 528 16 58
imejl: office@medapp.rs
Sekretar udruženja,
Jasmina Vulović
specijalista – strukovna medicinska sestra
imejl: office@medapp.rs
IT menadžer,
dr Nikola Ilić
imejl: podrska@medapp.rs
KOTIZACIJA

Iznos kotizacije za specijaliste je 7.000 dinara.
Iznos kotizacije za specijalizante je 3.500 dinara.

Pozvani predavači su oslobođeni plaćanja kotizacije.

KATEGORIJE AKRIDITACIJA UČESNIKA

Pored natpisa na akreditacijama kategorije učesnika smo učinili još lakše uočljivim.
Trake akreditacija su kodirane u tri boje tako da lako možete raspoznati predavače među učesnicima ili pronaći osobu koja je u organzaciji skupa ukoliko imate pitanje ili Vam je potrebna pomoć.

Predavači nose svoje akreditacija na plavim trakama, učesnici na belim, a pomoć uvek možete zatražiti od osoba u organizaciji sa ljubičastim trakama akreditacija.

PARKING

Besplatan parking možete pronaći preko puta hotela Crown Plaza u ulici Vladimira Popovića.

Parking ispred hotela se naplaćuje 160 RSD po započetom satu parkiranja.